mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні17
mod_vvisit_counterВчора131
mod_vvisit_counterТиждень148
mod_vvisit_counterМинулий тиждень1048
mod_vvisit_counterМісяць1354
mod_vvisit_counterМинулий місяць0
mod_vvisit_counterВсього548433

Online (20 хв): 7
Ваш IP: 54.162.118.107
,
: 2018-10-23 03:37

Користувач

Відвідувачі

stat

Користувачі : 77195
Зміст : 322
Переглянути хіти змісту : 1081190

ukrain_kip

Кафедра Соціальної роботи

Bichko

 

Кафедра Соціальної роботи була створена 10.04.2002 р.

Завідувач кафедри Д. філос. н.,

професор - Бичко Ада Корніївна

Рік народження - 1929

Освіта вища (Київський державний університет ім. Тараса Шевченка в 1953 році зі спеціальності викладач філософських дисциплін).

Науковий ступінь - доктор філософських наук (захистила докторську дисертацію в 1987 році на тему "Критичний аналіз ідейно-філософських джерел молодіжного бунтарства").

Професійний досвід:

1953-1954рр. - вчитель психології і Конституції СРСР в Городищенській середній школі №1;

1954-1957рр. - викладач політекономії та історії в Знаменському сільгосптехнікумі Кіровоградської області;

1958-1960рр. - перекладач на Київській студії телебачення;

1961-1961рр. - молодший науковий співробітник інституту філософії АН України;

1963-1973рр. - викладач на кафедрі філософії Київського політехнічного інституту;

1973-1987рр. - доцент кафедри марксистсько-ленінської філософії в Київському інженерно-будівельному інституті;

1987-1989рр. -професор кафедри марксистсько-ленінської філософії в Київському інженерно-будівельному інституті;

1989-2003рр. - професор кафедри марксизма-ленінізма в Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого;

2003-2006 рр. - професор кафедри суспільних дисциплін в Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого;

березень 2006 року по сьогоднішній час - завідувач кафедри "Соціальної роботи" Карпатського інституту підприємництва вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".

 

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 1 доктора наук, професора, 3 кандидатів наук, доцентів, 2 асистенти.

 

№ п/п

П.І.Б. (повністю)

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Бичко Ада Корніївна

Bichko

Доктор філософських

наук

професор

Завідуюча кафедри

 

 

 

 

2

 

Чопей Вікторія Степанівна

chopey

Кандидат соціологічних

наук.

доцент

директор КІП

 

 

 

4.

Головчук Оксана Василівна

Кандидат політологічних наук

 

доцент

5.

Ньорба Сергій Іванович

nyorbaserg

 

 

асистент

 

 

 

6.

Грицакович Ганна Іванівна

Gritsakovich


асистент

 

 

7.

Балашова Юлія Валеріївна

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри

 

 

 

8. Варга Наталія Ільївна доцент доцент

 

Назва дисциплін, які закріплені за кафедрою соціальної роботи

1

Безпека життєдіяльності

2

Безпека життєдіяльності ( та екологія)

3

Вступ до спеціальності

4

Деонтологія

5

Екологія

6

Загальна педагогіка

7

Загальна соціологія

8

Законодавство у сфері соціального захисту

9

Інноваційні методики в соціальній роботі

10

Історія соціальної роботи

11

Конфліктологія

12

Медико-соціальні основи здоровя

13

Методи та організація соціальних досліджень

14

Методика викладання соціальної роботи

15

Методика викладання СР

16

Методологія та методи СР

17

Недержавний сектор у соціальній сфері

18

Основи демографії

19

Основи екології

20

Основи охорони праці

21

Охорона праці

22

Персонологія

23

Практикум соціальної роботи

24

Прикладні методики соціальної роботи

25

Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі

26

Система соціального захисту в Україні

27

Соціальна антропологія

28

Соціальна геронтологія

29

Соціальна політика

30

Соціальна політика в Україні

31

Соціальна робота з людьми похилого віку

32

Соціальна робота з молоддю

33

Соціальна робота з різними групами клієнтів

34

Соціальна робота у сфері зайнятості населення

35

Соціальна статистика

36

Соціальне забезпечення населення

37

Соціальне партнерство

38

Соціальні пільги вУкраїні

39

Соціально правова робота з інвалідами

40

Соціально-медичні основи соціальної роботи

41

Соціально-педагогічний патронаж

42

Соціально-сімейна політика в Україні

43

Соцільна робота з різними групами клієнтів

44

Соціологічні основи соціальної роботи

45

Соціологія

46

Соціологія громадської думки

47

Соціологія особистості

48

Теорія соціальної роботи

49

Технології обслуговування у службах соціального захисту населення

50

Технології соціальної роботи

51

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

52

Технологія соціальної роботи

53

Тренінгова діяльність в СР (начитка)

Робота викладачів кафедри згідно реалізації компетентнісного підходу зосереджується на удосконаленні навчальних планів, навчальних програм з фахових дисциплін, теоретико-методологічному та практичному дослідженні сутності даного підходу та особливостях його впровадження.

Керуючись загальними аспектами структурно-змістовного формування системи стандартів освіти було переглянуто зміст програм і методичного забезпечення читання фахових дисциплін з урахуванням компетенцій та здатностей вирішувати проблеми і задачі педагогічної діяльності та уміннями, що є відображенням наявності цих здатностей. Внесення коректив здійснювалося на підставі аналізу змісту типових задач діяльності, означених в ОКХ. На її базі будувалась система умінь, якими повинен оволодіти випускник на момент закінчення навчального закладу.

Результатом наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є написання та видання наукових статей, підручників, наукових збірників, навчально-методичних посібників, монографій.

Викладачі кафедри підвищують свій професійних рівень, працюючи над дисертаційними дослідженнями. Результати наукової діяльності апробувалися на семінарах та конференціях різних рівнів. Досягнення викладачів кафедри та молодих учених відзначено численними грамотами та сертифікатами.

Навчально-методична робота

В полі зору кафедри протягом року знаходиться організація навчально-виховного процесу. Питання удосконалення змісту, форм, методів навчання і виховання студентів неодноразово заслуховувалися на засіданнях кафедри. Кафедрою здійснюється контроль за різними видами діяльності: організацією навчальних занять, виробничою практикою, підготовкою до семестрових та державних екзаменів.

Удосконалено систему завдань з основних дисциплін для студентів, що працюють за індивідуальним графіком навчання. Питання якісної підготовки майбутніх фахівців постійно знаходяться в центрі уваги кафедри.

На кафедрі розробляються  та впроваджуються гнучкі електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, компонентами яких є навчальна програма, курс лекцій, комплект завдань для самостійної роботи для мережі Intеrnet.

Виробнича практика

Виробнича практика - складова частина навчально-виховного процесу та займає одне з центральних місць у професійній підготовці соціальних працівників. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю в соціальних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до соціальної роботи, визначає ступінь його професійної здатності і рівень фахової спрямованості.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами  організації соціально-педагогічного процесу в галузі їх майбутньої професії, формування у майбутніх соціальних працівників професійних компетенцій, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Власне на практиці студенту надається можливість визначитися у правильності обраної для себе сфери діяльності, з'ясувати міру відповідності особистих якостей необхідним для професії соціального працівника.

Основні завдання практики:

- поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів, здобутих під час вивчення методик та дисциплін соціального та психолого-педагогічного циклу;

- формування і закріплення основних професійних умінь, навичок, досвіду відповідно до вимог стандартів вищої освіти і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста;

- розвиток у майбутніх соціальних працівників соціальної свідомості і професійно важливих якостей особистості.

Навчально-виховна робота

Зі студентами проводиться навчально-виховна робота. Зокрема, з питань здорового способу життя, правил етикету, особливостей поведінки в громадських місцях тощо. Для більш широкого розвитку студентів є гурток по соціальній роботі, а саме з питань роботи з різними групами клієнтів. Дане гурткове заняття спрямоване на те, щоб студенти мали змогу не тільки на теорії, але й на практиці ознайомитися з особливостями роботи зі спеціальними групами клієнтів (зокрема неповні сім'ї, малозабезпечені, люди похилого віку, норко- та алкоголезалежні, молодь, діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та ін..). Студенти мають змогу виїжджати в соціальні служби, благодійні організації, громадські установи, медичні установи, де більш детально ознайомлюються з особливостями соціальної роботи з конкретною категорією клієнтів. Крім того, під час гурткової роботи працюють психологи та соціальні працівники, які за допомогою тренінгів допомагають студентам вдосконалити внутрішні переконання та переживання, та вчать як правильно працювати в майбутньому з клієнтами. В такій ігровій формі студенти мають можливість більш глибоко засвоїти основні знання та навички щодо роботи з різними групами клієнтів.

 

Завідувач кафедри                                                                    Бичко А.К.

 

 

Коментарі  

 
+1 #4 Лариска 14.02.2013 12:48
Вони просто всі найкращі ;-)
Цитувати
 
 
+1 #3 Альона 18.12.2012 22:47
Дякуємо :-)
Цитувати
 
 
+1 #2 alyona 09.12.2012 18:38
дякуємо:-)
Цитувати
 
 
+4 #1 Марта 05.09.2012 16:15
:-) Вони всі супер!!!!!
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

RocketTheme Joomla Templates