mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні16
mod_vvisit_counterВчора131
mod_vvisit_counterТиждень147
mod_vvisit_counterМинулий тиждень1048
mod_vvisit_counterМісяць1353
mod_vvisit_counterМинулий місяць0
mod_vvisit_counterВсього548432

Online (20 хв): 6
Ваш IP: 54.162.118.107
,
: 2018-10-23 03:36

Користувач

Відвідувачі

stat

Користувачі : 77195
Зміст : 322
Переглянути хіти змісту : 1081179
Кафедра Обліку і аудиту та фінансів

Кафедра «Економіки та підприємництва »створена згідно наказу № 43 від 10.07.2006 року. У листопаді 2010 році кафедра «Економіки та підприємництва» перейменована на «Обліку і аудиту та фінансів». Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців цих спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр».

 

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук

_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Остап'юк Мирослав Ярославович

Кандидат економічних наук, професор. Професор кафедри обліку і контролю в невиробничій сфері Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 33-20-07.

Народився в м. Тернополі, 31.07.1947 року.

Закінчив в 1965 році СШ №3 в м. Тернополі. Навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, Тернопільському фінансово-економічному інституті, сьогодні Тернопільська академія народного господарства, який закінчив в 1972 році. Навчався в аспірантурі при Львівському державному університеті. В 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Питання вдосконалення обліку праці і заробітної плати на підприємствах і об’єднаннях місцевої промисловості (по матеріалах Тернопільської області).

Академік Міжнародної кадрової академії.

Сфера наукових інтересів – підприємства малого бізнесу.

Автором розроблені пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку за формами, які характерні для малих підприємств. Остап’юк М.Я. брав участь в розробці плану рахунків для підприємств малого бізнесу.

Остап’юк М. Я вніс вклад і в розвиток теорії бухгалтерського обліку як науки. Ним запропонована нова класифікація рахунків бухгалтерського обліку і також класифікація балансів за різними ознаками. Господарські процеси розглядаються більш широко, зокрема Остап’юк М.Я. включає в них процес створення підприємства і процес припинення діяльності. Автором розроблена: методика обліку і контролю робочого часу; методика оцінки втрат і непродуктивних витрат робочого часу; методика розподілу непрямих витрат та інші.

Опублікував три монографії:

1. Організація обліку і аналізу в умовах бригадного підряду. – Київ: Техніка, 1998. – 9.6 д.а.

Розглядаються питання ведення бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства.

2. Учет и анализ деятельности характерных подразделений предприятия. – Москва: Финансы и статистика, 1992. – 9.1. д.а.

Розглядаються питання організації первинного та аналітичного обліку госпрозрахунковими підрозділами підприємств.

3. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти). – Ужгород: УніДУ, 1998. – 13 д.а.

Даються пропозиції щодо класифікації балансів, рахунків, розширенню сфери обліку за господарськими процесами.

Опублікував в співавторстві і одноосібно чотирнадцять навчальних посібників і підручників загальним обсягом 105 д. а., зокрема:

1. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Ужгород: УНУ, 2001. – 162 с. (10,5 д. а.).

2. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 179 с. (10,5 д.а.).

3. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навчальний посібник – Ужгород, ПП "Графіка", 2002. – 142 с. (9,5 д. а.).

Опублікував 121 наукову працю, з них дві видані за кордоном (Економічна академія у Вроцлаві, Польща, 1992 р. і Університеті в Пряшеві, Словаччина, 2002 р.).

Підготував п’ять кандидатів наук.

Основними завданнями кафедри є:

1) організація та здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених навчальним планом;

2) підготовка висококваліфікованих фахівців;

3) здійснення наукових досліджень за профілем кафедри;

4) підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої кваліфікації.

Діяльність кафедри здійснюється за річним планом роботи на навчальний рік. План роботи кафедри складається на підставі вищезазначених керівних документів, які визначають зміст підготовки фахівців, перспективних та календарних планів основних заходів інституту. Він передбачає конкретні заходи (виконавців, термін виконання) із навчально-методичної, науково-дослідної та організаційно-виховної роботи, зв'язок із практикою, удосконалення матеріально-технічної бази, забезпечення системи контролю, виконання рішень керівництва інституту з організації навчально-виховного процесу на навчальний рік, аналіз й оцінку результатів роботи, наявність і кваліфікацію професорсько-викладацького складу.

Кафедра «Обліку і аудиту та фінансів» налічує   10 осіб, у тому числі 3 осіб працюють за сумісництвом. Із  викладачів кафедри 3 кандидати наук, доценти, 3 старших викладачів, 1 асистент.

Склад кафедри:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

terebus

Теребус Ольга Миколаївна

кандидат економічних наук

доцент

Доцент

Сливка Ярослава Василівна кандидат економічних наук доцент кафедри

_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Спаський Габрієл Васильович

 

 

 

доктор економічних наук

 

 

 

професор

 

 

 

професор кафедри

_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Яцків Михайло Іванович

кандидат економічних наук

професор

voitenko

Войтенко Галина Володимирівна

кандидат економічних наук

Доцент

kondrat

Кондратюк Марія Федорівна

Ст. викладач

volocs

Волощук Надія Юріївна

ст. викладач

fetko

Фетько Світлана Василівна

Ст. викладач

brovdij

Бровдій Віталія Василівна

асистент

 

Результатом наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є написання та видання наукових статей, підручників, наукових збірників, навчально-методичних посібників, монографій.

Викладачі кафедри підвищують свій професійних рівень, працюючи над дисертаційними дослідженнями. Результати наукової діяльності апробуються на семінарах та конференціях різних рівнів. Досягнення викладачів кафедри та молодих учених відзначено численними грамотами та сертифікатами.

Перелік наукових праць, що опубліковані професорсько-викладацьким складом кафедри економіки та підприємництва

Сливка Ярослава Василівна

 

1.      Доцільність відображення договірних зобов'язань в системі рахунків бухгалтерського обліку / Сливка Я.В. // Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Колективна монографія. Частина 2. / ред. О.О.Непочатенко, Ю.О.Нестерчук. - Умань: Видавець „Сочінський", 2011. - с.70-74

2.     Процесс продаж как стадия кругооборота капитала и его отображение в бухгалтерском учете /Давидюк Т.В., Сливка Я.В. // Международный бухгалтерский учет. - 2012. -  №5 (203). - с.50-57

3.     Оптимизация учетного отображения корректировки цены и влияние на конкурентоспособность предприятия / Романчук К.В., Сливка Я.В. // Экономический анализ: теория и практика . - 2012. - №11 (266). - с.22-28

4.     Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку соціальної відповідальності продавця: міжнародний досвід / Сливка Я.В. // Міжнародний науковий вісник. Випуск 4 (23). Частина 2 Ужгород-Кошице-Мішкольц 2012. - с.228-237

5.     Акційна ціна: проблеми відображення в бухгалтерському обліку / Сливка Я.В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - 2010. - №3 (53). - Ч.1. - с.174-179

Всього 36 наукових публікацій

 

Теребус Ольга Миколаївна:

1. Проблеми страхового захисту в аграрному секторі економіки // Галицький економічний вісник. - Тернопіль. Випуск 2. - 2005. - С. 27-28.

2. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Страхові послуги» для студентів денної та заочної форми навчання. Вид. 2-е доп. та перероб.) навчально-методичні матеріали Тернопіль: Тайп, 2006.-170 с.

3. Оцінка платоспроможності страховика // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Випуск 14. - 2007. - С. 167-169.

4. Роль державної підтримки в здійснені страхування врожаю // Матеріали І-ої міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». - Тернопіль. - 2007. - С.- 347-348.

5. Оцінка достатності капіталу страхової компанії // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 15. ТНЕУ. - Тернопіль - 2006.-С.134-136.

6. Оцінка платоспроможності страховика //

Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 16. ТНЕУ. - Тернопіль - 2006.- С.167-169.

7. Страхування: Методичні вказівки для студентів денної та заочної форми навчання.

навчально-методичний посібник. - Тернопіль.: ТНЕУ, 2008. - 232 с.

8. Сільськогосподарське страхування та проблеми його розвитку в Україні // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». - Тернопіль. - 2008. - С.-259-261.

9. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні //

Галицький економічний вісник. Науковий журнал. - Тернопіль. - 2009.-№2 (23).- С.107-111.

10. Проблеми шахрайства на ринку страхування цивільної відповідальності автовласників // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». - Тернопіль. - 2009. - С.242-244. Всього: 74 публікації

Войтенко Галина Володимирівна

1.Трудовий потенціал села в умовах становлення ринкової економіки.Монографія/М.А.Лендєл,Г.В.Войтенко-Ужгород:Карпати,2006.-240с.

2.Регіональні особливості виконання трудового потенціалу села у нових організаційно-правових формах господарювання.Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського національного університету.Серія «Економіка».-2007.-№23-276-284с.

Всього: 11 публікацій

Волощук Надія Юріївна:

1.      Проблеми інтегрування економіки України до світового економічного простору // Міжнародна науково-практична конференція: «Карпатська Україна - етап здобуття української державності м. Хуст. - Збірник наукових праць. - 2004. - 22-27 ст.

2.      Спільне підприємництво, як головна форма міжнародного бізнесу // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу: «Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства» м. Хуст. - 2004.

3.      Відкритість, активна участь у міжнародному розподілу праці - шлях до процвітання регіону, держави // м. Дніпропетровськ Збірник наукових праць. - 2006. -№213. - С.560-572.

4.      Толінг як взаємовигідне партнерство у транскордонному співробітництві спільних підприємств Закарпаття // Науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід» м. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету. - 2006. - спецвипуск №20 С. 112-119.

5.      Особливості розвитку малого підприємництва в аграрному секторі регіону // м. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету. - 2007. - спецвипуск №22 С. 152-156.

6.      Підприємницька діяльність, як важливий фактор економіки регіону // м. Хмельницьк вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - С. 237-241.

7.      Сучасні проблеми підприємництва прикордонного регіону // Науково-практична конференція «Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки» м. Ужгород. - Науковий вісник Ужгородського університету. - 2009. - спеціальний випуск №28, серія економіка. - С 59-63.

8.      Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі. Матеріали науково-методичного семінару. - Хуст,2010. - С11-17.  Всього: 18 публікацій

Кондратюк Марія Федорівна

1. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.// Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)» м. Хуст-Рахів 10-11 травня 2006р.-3ст.

2. Напрями посилення регулюючої  функції податків з громадян// Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська Україна: погляд ХХІ ст. присвячена до 70-річчя Карпатської України» м. Хуст, 2009р.. 3ст.

3. Особливості формування внутрішньої бухгалтерської звітності.// Збірник наукових праць Десятої ювілейної науково-практичної конференції «розбудова держави: освіта, наука, економіка» м.Хуст, 2010р.                                                                                                                        

1. Управлінський облік в інформаційній системі підприємництва // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції, м. Хуст-Рахів 2006,- 205-208с.

2. Особливості планування та обліку затрат функціонально-вартісного аналізу на підприємствах легкої промисловості. // м. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету. -2010. Всього: 3 публікації

 

 
RocketTheme Joomla Templates