mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні17
mod_vvisit_counterВчора131
mod_vvisit_counterТиждень148
mod_vvisit_counterМинулий тиждень1048
mod_vvisit_counterМісяць1354
mod_vvisit_counterМинулий місяць0
mod_vvisit_counterВсього548433

Online (20 хв): 7
Ваш IP: 54.162.118.107
,
: 2018-10-23 03:39

Користувач

Відвідувачі

stat

Користувачі : 77195
Зміст : 322
Переглянути хіти змісту : 1081219
Кафедра менеджменту

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Завідувач кафедри Побережна Галина Романівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.


Завідувач кафедри «Менеджмент» кандидат економічних наук, доцент Побережна Галина Романівна.

Рік народження – 1974.

Освіта вища: закінчила Державну сільськогосподарську академію (м. Київ) з відзнакою, зі спеціальності «облік і аудит» і отримала кваліфікацію – економіст-бухгалтер (в галузях АПК).

У 2001 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності: 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг, доцент кафедри практичного підприємництва, тема дисертації «Менеджмент персоналу малих та середніх підприємств АПК».

Професійний досвід:

З 24.06.1991 р. по 30.08.1991 р. працювала друкаркою в ТОВ «КМК Контакт», м. Київ.

З 01.09.1991 р. по 01.07.1996 р. – студентка Національно-аграрного університету, м. Київ.

16.04.1998 р. вступила в аспірантуру Інституту аграрної економіки м. Київ, яку закінчила в 2001 році і захистила кандидатську дисертацію.

З 15.05.2001 р. по 01.01.2002 р. працювала молодшим науковим співробітником відділу підприємництва Інституту аграрної економіки м. Київ.

З 01.01.2002р. по 17.09. 2002 р. – науковий співробітник Інституту аграрної економіки м. Київ.

З 18.09.2002 по 10.10.2002 р. працювала доцентом кафедри фінансів «Інституту економіки та права Крок» ( м. Київ).

З 14.10.2002 р. по 15.09.2003 р. працювала доцентом кафедри практичного підприємництва Європейського університету ( м. Київ ).

З 15 09.2003 р. по 20.08.2013 р. – заступник завідувача кафедри практичного підприємництва Європейського університету ( м. Київ ).

З 01.09.2013 р.  – доцент кафедри менеджменту Карпатського інституту підприємництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

З 01.09.2015 р. – в.о. завідувача кафедри менеджменту Карпатського інституту підприємництва.

Науковий здобуток завідувача кафедри складає близько 30 наукових праць.

Відповідно до чинного законодавства викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію (стажування, захист дисертацій тощо). Науково-педагогічний склад проходить підвищення кваліфікації кадрів згідно з планом кафедри (не менше одного разу на 5 років) у ВНЗ, установах та підприємствах.

 

Склад кафедри менеджменту

Кафедра менеджменту складається з 8 осіб, з них 7 – штатних, з їх числа 3 – кандидатів економічних наук (один із них має вчене звання доцента), 2 – старших викладачів та 2 - асистентів; 1 – доктор економічних наук, що працює за сумісництвом. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом написання докторських та кандидатських дисертацій, роботою над монографіями та підручниками, написанням наукових статей та виступами на конференціях.

Кадровий склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», відповідає умовам ліцензування, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

1

 

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Побережна Галина Романівна

 

 

Кандидат економічних наук

 

 

 

доцент кафедри

 

завідувач кафедри

2

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Дейнека Олена Євгенівна

 

 

Кандидат економічних наук

 

 

 

 

 

доцент кафедри

 

 


3

kostina

Костіна Тетяна Юріївна

 

 

Старший       викладач

 

 

 

магістр

4

severia

Шеверя Мирослава Юріївна

 

 

 

Старший    викладач

 

 


 

 

 

магістр

5

revt

Ревть Юлія Іванівна 

 

 

Старший    викладач


 

 

здобувач

6

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Пилип Наталія Юріївна

 

 

асистент

 

 

 

магістр

7

stec

Продан Лариса Іванівна 

 

 

 

асистент

 

 


 

 

 

 

 

Основні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

1. Адміністративний менеджмент

2. Аналіз господарської діяльності

3. Аналіз моделювання і управління ризиком

4. Антикризове управління

5. Вступ до спеціальності

6. Державне та регіональне управління

7. Державне регулювання економіки

8. Економіка підприємства

9. Економічна теорія

10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

11. Інвестиційний менеджмент

12. Інвестування

13. Інноваційний менеджмент

14. Контролінг

15. Корпоративне управління

16. Корпоративне управління проектами

17. Логістика

18. Макроекономіка

19. Маркетинг

20. Маркетинг в сфері соціального захисту

21. Менеджмент

22. Менеджмент в соціальній роботі

23. Економічні основи соціальної роботи

24. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

25. Менеджмент організацій

26. Менеджмент підприємницької діяльності

27. Менеджмент соціальної роботи

28. Методи прийняття управлінських рішень

29. Мікроекономіка

30. Міжнародний маркетинг

31. Міжнародні економічні відносини

32. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

33. Міжнародний менеджмент

34. Операційний менеджмент

35. Організація і планування виробництва

36. Основи підприємництва

37. Організація бізнесу

38. Основи підприємницької діяльності

39. Політекономія

40. Публічне адміністрування

41. Паблік рилейшнз

42. Ринок цінних паперів

43. Цінні папери та фондовий ринок

44. Реінжиніринг бізнес-процесів

45. Рекламна діяльність у підприємстві

46. Самоменеджмент

47. Стратегічне управління

48. Управління змінами

49. Управління інноваціями

50. Управління персоналом

51. Управління якістю

52. Управління проектами

53. Фінансовий менеджмент

54. Ціноутворення

За роки існування інституту відбулося його становлення не лише як навчального закладу, але й як наукової установи. Організацією наукової діяльності інституту керує і контролює відділ науково-дослідної роботи. Працівники відділу НДР організовують виконання наукової роботи викладачів кафедр та студентів.

Важливу роль відіграє організація та проведення наукових конференцій та семінарів, що сприяють успішному виконанню складних проблем у навчальному процесі та розширенню наукових зв'язків. Щороку в інституті проводяться науково-практичні конференції викладачів та студентів. За останні 3 роки було організовано та проведено 6 науково-практичних конференцій.

Встановлені робочі зв'язки та обмін інформацією науковцями України, зокрема вищих навчальних закладів м. Києва, Львова, Херсона, Харкова, Івано-Франківська та Ужгорода. Професорсько-викладацький склад прагне до новаторства, максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працює над зміцненням матеріально-технічної бази та створенням ділового морально-психологічного клімату в колективі.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі викладачів із студентами. Найважливішим завданням викладачів, наукових співробітників є виявлення і добір студентів, які займаються науковою роботою на ранніх стадіях навчання. Це дозволяє студентам реалізувати свій творчий потенціал у процесі здобування освіти в інституті. Під керівництвом викладачів студенти виступають на конференціях, публікують статті в наукових виданнях, беруть участь в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт.

В інституті проводиться робота по запровадженню наскрізних тем науково-дослідної роботи студентів від першого до випускного курсу. Питання наскрізних тем, що закріплюються за студентами, використовуються ними не лише для підготовки наукових статей та виступів на семінарах, науково-практичних конференціях, але і при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт. Кращі студенти-випускники направляються в аспірантуру та є здобувачами наукових ступенів.

Колектив кафедри менеджменту проводить наукові дослідження за загально-кафедральною темою "Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов Закарпаття".

На кафедрі діє студентський гурток, який неодноразово бере участь в студентській науково-практичній конференції.

Перелік наукових праць, що опубліковані професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту

1.     Шеверя М.Ю. Фінансово-економічні аспекти мотивації персоналу// Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України, м. Севастополь, Севастопольський національний технічний університет, 2006 р.

2.     Шеверя М.Ю. Особливості впровадження контролінгу на підприємствах харчової промисловості (у співавторстві)// Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України, м. Чортків, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу, 2006 р.

3.     Шеверя М.Ю.Аналіз мотиваційної діяльності Карпатського інституту підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"// Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання, м. Донецьк, Донецький національний університет, 2006 р.

4.     Шеверя М.Ю.Особливості мотиваційної діяльності ВНЗ// Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю, м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 2007 р.

5.     Шеверя М.Ю. Особливості мотиваційної діяльності ВНЗ// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 22, м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 2007 р.

6. Шеверя М.Ю. Формування мотиваційного середовища на підприємстві// Вісник НУВГП. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. Випуск 4 (44). Частина 5. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, м. Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2008 р.

7. Шеверя М.Ю. Практичне застосування сучасних мотиваційних теорій на підприємствах деревообробної промисловості// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 28. Частина ІІ, м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 2009 р.

8. Шеверя М.Ю. Системный подход к активизации стратегического потенциала. Социально-економические проблемы региона в условиях инновационного развития территорий: материалы : ІІ Международной научно-практической конфиренции, 2012, Россия Нижневартовск, Изд-во НГГУ

9. Шеверя М.Ю. Інституційні аспекти формування стратегічного потенціалу. Економіка та право : проблеми взаємодії та перспективи розвитку : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, 12-13 грудня. - Миколаїв : Всеукраїнське громадське об'єднання «Нова освіта», 2012. - С. 69 - 72.

10. Шеверя М.Ю. Інститут інноваційного підприємництва в системі національної економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія Економіка. - Ужгород, 2013

11.  Шеверя М.Ю. Імперативи моделювання  факторної системи розвитку національної економіки. Бізнес-навігатор. - Херсон, 2013. - №1(30). - С. 28-32.

12. Шеверя М.Ю. Стан та проблематика дослідницької діяльності і наукових розробок в Україні, Росії, Угорщині та Словаччині. Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія Економіка. - Ужгород, 2012. - Спецвипуск 37, частина 3. - С. 137 - 140.

13. Шеверя М.Ю. Принципи та важелі інституалізації інноваційної діяльності. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого. Том 1. Теоретичні та практичні питання. - Полтава, 2013. - С.28-31.

14. Шеверя М.Ю. Інституційні детермінанти механізму активізації стратегічного потенціалу національної економіки / М.Ю.Шеверя // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава, 2012. – №2 (53). – С.57-61.

15. Шеверя М.Ю. Телеологічні та каузальні аспекти формування механізму активізації стратегічного потенціалу економічної системи / В.В. Готра, М.Ю.Шеверя // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія Економічні науки. – Полтава, 2011. – №6 (51), частина 2.  – С.58-62.

16. Шеверя М.Ю. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак,  М.Ю.Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Економіка. – Ужгород, 2011. – Спецвипуск 33. – Частина 4. – С. 128 – 135.

17. Шеверя М.Ю. Компаративний аналіз стра-тегічних складових потенціалу промислових підприємств Закарпатської області, науково-технічного сегменту регіону та аналіз їх ефективності / М. Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович, В. В. Кубіній // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2011. – № 206. – С. 188 – 190.

18. Шеверя М.Ю. Сучасні парадигми потенціалу регіону / М.Ю.Шеверя //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.48 – 53.

19. Шеверя М.Ю. Стан інноваційного потенціалу Закарпатської області та тенденції його використання / В.П. Мікловда, В.В.Кубіній, М.Ю. Шеверя //Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Економіка. – Ужгород, 2011. – Спецвипуск 2 (34). – С. 6 – 11.

20. Шеверя М.Ю. Принципы моделирования системы активизации стратегического потенциала экономики / Н.Ю. Кубиний, М.Ю. Шеверя, В.В. Кубиний // Вестник Полоцкого государственного университета – Серия D. Экономические и юридические науки. Экономика и управление – Полоцк, 2013. – Выпуск 5. – С.43-46.

21. Шеверя М.Ю. The Scientific and Cultural Background of the Innovation Development in Slovak, Republic, Ukraine, Russia andHungary / L. Jurkovičová, M.Sheverja, V.Kubiniy // Studia commercialia Bratislavensia Číslo. – No. : 22(2/2013). – Ročnik. – Volume : 6. –P. 209-223.

22. Шеверя М.Ю. Стратегічний потенціал: підходи до визначення / М.Ю. Шеверя, Ю.І. Ревть // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. - Львів: вид-во ЛКА, 2015.- Випуск 18. С. 76-80.

23. Побережна Г.Р. Теоретичні аспекти сутності стратегічног о управління . Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту - Чернівці - Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. - Вип. !! (42) ч.2. Т.1.  Економічні  науки. С. 332

24. Побережна Г.Р. Трудові відносини в діяльності підприємств малого бізнесу. Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти. К.: Вид-во Європейського університету, 2010. - С.183

25.  Побережна Г.Р. Еволюція  стратегічного управління.  Формування ринкової економіки: зб. Наук. Пр.. - Спец. Вип.  Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч.  - Ч 1. - К.: КНЕУ, - 2012. С. 265

26. Побережна Г.Р. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інститу-ціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило, М. Й. Малік, Л. В. Білозор, М. С. Вітков, Л. М. Малік, П. В. Павлик, Г. Р. Побережна, М. В. Правдюк // Ін-т аграр. економіки. - К., 2010. - 704 с.

27. Побережна Г.Р. Управління маркетинговою діяльністю підприємств / Г.Р. Побережна, Л.В. Забуранна // Вісник Харківського націо-нального університету ім. В.Н. Каразіна №927. Проблеми стійкого соціально-економіч-ного розвитку України, 2014.

28. Костіна Т.Ю. Формування і використання трудового потенціалу села. // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: тези доповідей Міжнародного студентського наукового форуму, 24-25 вересня 2008 р. - Львів: ЛНАУ, 2008. - 363с. (ст.220-221).

29. Костіна Т.Ю. Сучасний стан інвестування в економіку Закарпатської області. // Стратегія розвитку України. - Київ: Спец. випуск, 2008р.

30. Костіна Т.Ю. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток Закарпаття. // «Карпатська Україна: погляд XXI століття присвячена до 70-річчя Карпатської України» збірник наукових праць науково-практичної конференції КІП, 2009 р.( ст. 59-70).

31. Костіна Т.Ю. Ефективність інвестицій в розвиток агропромислового комплексу регіону. // «Зовнішня торгівля». Міжнародний науково-економічний журнал - Київ, 2009 р. №3-4 (ст. 180-186).

32. Костіна Т.Ю. Стан інвестиційного клімату в АПК України. // «Актуальні проблеми економіки». Науковий економічний журнал № 10 (112) м. Київ 2010 р. (18 - 24).

33. Костіна Т.Ю. Формування інвестиційної привабливості в АПК Закарпаття. // Формування мереж прикордонного співробітництва України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. - 448 с. (Тези доповідей ст. 326 - 329).

34. Костіна Т.Ю. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в Закарпатті // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» 15-18 травня 2011 р. Мукачево-Ужгород. - 517 с. (ст. 386-387).

35. Костіна Т.Ю. Інвестиційна діяльність та інвестиційний клімат в регіоні (на матеріалах Закарпатської області) // «Роль освіти і науки у відродженні економіки регіонів України» збірник наукових праць одинадцятої викладацької науково-практичної конференції КІП, 18-20 травня 2011 р. м. Хуст - 316 с. (ст. 27-35).

36. Костіна Т.Ю. Правові аспекти іноземного інвестування в економіку АПК України // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №6. Серія «Економічні науки» збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету, 2012 р. - 264 с. (ст. 142-146).

37.  Костіна Т.Ю. Динаміка і тенденції розвитку  інвестиційних процесів в Закарпатській області // Збірник наукових праць таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №2(18), том 3. Мелітополь, 2012 р. - 369 с. (ст. 79-89).

38. Костіна Т.Ю. Перспективи залучення іноземних  інвестицій в економіку Закарпатської області // «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні» збірник наукових праць дванадцятої викладацької науково-практичної конференції КІП, 24-26 квітня 2012 р. м. Хуст (прийнята до друку).

39.  Костіна Т.Ю. Правові аспекти іноземного інвестування в економіку АПК України. // Вісник ХНАУ, Серія «Економічні науки», №6, 2012, м. Харків, ст. 142-146.

40.  Костіна Т.Ю. Облік платників податків в Закарпатській області. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). №5 Том, Мелітополь, 2013 р.

41.  Костіна Т.Ю. Вплив факторів на ефективність іноземних інвестицій в АПК. Наука і методика, 2013, Польша, Перемишель.

42. Костіна Т.Ю. Стратегічне управління розвитком оптових ринків сільськогосподарської продукції України Київ - 2014.

43. Костіна Т.Ю. Інвестиційна привабливість фермерських господарств в Україні// Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №5. Серія «Економічні науки» збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету, 2014 р. – 297 с. (ст. 248-252).

44. Костіна Т.Ю. Роль політики України щодо залучення іноземних інвестицій // Науково – виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва. – подана до друку. Хмельницький – квітень 2015.

45. Ревть Ю.І. Механізм визначення прогнозних оцінок вартості туристичного продукту // Збірник статей ІХ Всеукраїнської науко-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України», 2006 р.

46. Ревть Ю.І. Сучасні методи маркетингових досліджень // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)» м. Хуст-Рахів 10-11 травня 2006 р

47. Ревть Ю.І. Тенденції та перспективи розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)» м. Хуст-Рахів 10-11 травня 2006 р.

48. Ревть Ю.І. Про іноваційну-інвестиційну модель розвитку економіки України / Сабадош В.І., Ревть Ю.І. // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції «Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес)» м. Хуст-Рахів 10-11 травня 2006 р.

49. Ревть Ю.І. Аналіз та сучасні напрямки удосконалення туристичного ринку Закарпатської області // Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико -методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України», 2006 р.

50. Ревть Ю.І. Аналіз економічної ефективності та напрями удосконалення туристичного ринку Закарпатської області // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання»

51. Ревть Ю.І. Проблеми застосування маркетингових стратегій просування туристичного продукту в сучасних умовах господарювання // Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», 2007  Журнал ЧДТУ, №5, 2007 р

52. Ревть Ю.І. Значення територіальних громад у розвитку зеленого туризму Закарпатської області // Збірник праць Міжнародної науково практичної конференції «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах» м. Рахів 10-12 жовтня 2007 р.

53. Ревть Ю.І. «Формування стратегії розвитку туристично-рекреаційних підприємств Закарпатської області» // Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Економіка (Збірник наукових праць). Випуск 35. Частина 2, 2012.

54. Ревть Ю.І.«Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Закарпаття» // Матеріали ХІІ викладацької науково- практичної конференції «Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційних процесів на регіональному рівні», 24-26.04.2012 р.

55. Ревть Ю.І. Забезпечення конкурентоспроможності туристичного продукту Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва / Ю.І. Ревть // Спеціальний випуск наукового вісника УжНУ, серія Економіка. Випуск 23. Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції: «Вплив маркетингу на підвищення ефективності транскордонного співробіт-ництва з країнами-членами ЄС», Ужгород: УжНУ, 2007.

56. Ревть Ю.І. Перспективи розвитку туристично-рекреаційних підприємств прикордонного регіону – Закарпаття / Ю.І. Ревть // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2011 р.

57. Ревть Ю.І. Стратегічні підходи до формування туристичного комплексу Закарпаття/ Ю.І. Ревть // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. - Львів: вид-во ЛКА, 2013.- Випуск 15. С. 204-207.

58. Ревть Ю.І. Стратегічний потенціал: підходи до визначення / М.Ю. Шеверя, Ю.І. Ревть // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. - Львів: вид-во ЛКА, 2015.- Випуск 18. С. 76-80

59.  Стець Л.І., Кутецький М.Ю. Проблеми збутової політики фермерських господарств західного регіону. Матеріали круглого столу «Розвиток сільських територій Карпатського регіону: стан та перспективи» [Текст], [12 грудня 2012]: зб. тез./ упоряд. О.Я. Гримак, Л.П. Кушнір. - Львів: СПОЛОМ, 2013. - ст.124-127

60. Продан Л.І. Транскордонне співробітництво Карпатського єврорегіону за умов східного розширення європейського союзу /Продан Л.І. // Науковий вісник Львівського нац. універ-ситету ветеринарної медицини та біотехнологій   ім. С.З. Гжицького.   Серія «Економічні науки» Том 16, №3 (60) Частина 5. Львів-2014 р. – 392 с. (ст. 185-194).

61. Дейнека О.Є.         Двовекторна маркетингова стратегія розвитку роздрібного мережевого підприємства /О.Є. Дейнека // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16.04.2010р.–Тернопіль. «Економ.думка», 2010.–С. 72-75.

62. Дейнека О.Є. Нові тренди, що формують купівельну поведінку споживачів роздрібних мережевих підприємств / О.Є. Дейнека // Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика», 25-26 травня 2010 року. - Луцьк. – С. 104-105.

63. Дейнека О.Є.    Клієнтоорієнтованість роздрібного мережевого підприємства: кроки від декларації до реалізації /О.Є. Дейнека //Збірник наукових праць ТНЕУ «Економічний аналіз». Випуск 5. Тернопіль, 2010. – С. 75-79.

64. Дейнека О.Є. Ознаки нової парадигми маркетингу в контексті еволюції споживчої цінності / О.Є. Дейнека // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» № 683. Львів. Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2010. – С.  232-237.

65. Дейнека О.Є. Планування маркетингової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на основі стратегічних сесій / О.Є. Дейнека // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». Випуск 8. Частина 2. Тернопіль, 2011. – С. 108-112.

66. Дейнека О.Є. Роздрібна торгівля: розвиток та практика: монографія [Азарян О.М., Бернд Халлір, Саркісян Л.Г., Локтєв Е.М., Казакова О.Б. Біленький О.Ю., Бурковецька Г.С.] / під. наук. ред. О.М. Азарян. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 375 с.

 

Основними сферами діяльності кафедри є:

 • навчально-виховна діяльність (організацій навчально-виховного процесу і підготовка студентів, додаткова освіта);
 • наукова діяльність (організація процесу наукових дослідження з актуальних питань теорії і практики менеджменту, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій);
 • методична діяльність (підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів).

До складу навчально-методичного забезпечення напряму підготовки входять:

 • освітньо-професійна програма (у т.ч. варіативна частина);
 • освітньо-кваліфікаційна характеристика;
 • навчальний план;
 • навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін навчального плану;
 • програми практик.

На кафедрі розроблена модель фахівця, в якій визначено вимоги до випускника через наступні позиції:

 • Професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);
 • Комунікативна готовність (володіння діловою та літературною письмовою та усною мовою, знання психології та етики спілкування, володіння навиками управлінської діяльності);
 • Розвинена здатність до творчих підходів у вирішенні професійних завдань, вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та умовах, аналізувати проблеми, ситуації, завдання, а також розробляти план дій, готовність до реалізації дій;
 • Стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до постійного особистісного та професійного удосконалення;
 • Розуміння тенденцій і основних напрямів розвитку менеджменту та менеджмент-освіти.

Політика розвитку кафедри менеджменту спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального розвитку.

Основні пріоритети діяльності кафедри менеджменту

на 2012 - 2020 рр.

Головними завданнями кафедри є:

- забезпечення якісної професійної підготовки фахівців відповідно до галузевих стандартів вищої освіти;

- максимальна реалізація положень державної програми «Освіта України XXI століття»;

- сприяння підвищенню рівня викладання дисциплін, а також модернізація навчального процесу у відповідності до національної доктрини розвитку освіти;

- інтегрування в складі академії у світовий науковий і освітній простір;

- налагоджування нових та зміцнення наявних зв'язків кафедри із іншими вітчизняними і зарубіжними вузами, науковими установами, підприємствами, фондами тощо.

Вища освіта в Україні вступає у європейський освітянський простір за принципами Болонської декларації, головною метою якого є досягнення сумісності та міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти. Для досягнення поставленої мети основними завданнями є:

- формування пакетів освітньо-професійних програм, створення інформаційних пакетів напрямів ступеневої підготовки та професійного спрямування для денної та заочної форм підготовки фахівців;

- підготовка ряду методичних розробок для викладання дисциплін кафедри відповідно до вимог Болонського процесу;

- використання у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, засобів діагностики знань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів;

- організація участі викладачів кафедри у круглих столах та науково-методичних семінарах з питань організації навчального процесу з урахуванням основних положень Болонської декларації;

- підготовка до друку і видання підручників та навчальних посібників з дисциплін кафедри;

- створення сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різних засобів комп'ютерних технологій;

- розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта тощо;

- поглиблювати практичну підготовку студентів на кафедрі шляхом використання тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних фінансово-економічних умовах. 


 

 
RocketTheme Joomla Templates